11 Linjaa – Collective Memory 3.1.-15.1.2023

27.12.2022

Paperivalokuva, ystävyys, muistot, epätäydellisyys, …

Ennen digitalisaatiota paperikuvalla oli konkreettinen ja laaja-alainen merkitys yhteiskunnassamme. Paperikuvia kehitettiin, niitä keräiltiin ja niiden äärelle kokoonnuttiin. Valokuva-albumit olivat yksittäisten ihmisten, perheiden sekä kokonaisten yhteisöjen tapa rakentaa muistoja, säilöä yhteistä kulttuuria sekä palata merkityksellisiin tapahtumiin. Paperivalokuva oli intiimi ja usein henkilökohtainen, eikä sen jakaminen ollut yleistä. Kuvien käyttö eri tilaisuuksissa loi kuville uusia merkityksiä ja tietty albumi tai tietty kulunut paperitasku valokuvineen saattoi olla tärkeä osa joko yhteisiä tai henkilökohtaisia muistoja. Tämä merkitykset pätivät pitkälti myös graffitikulttuurin dokumentoinnissa ennen digitalisaation tuomaa muutosta. Valokuva-albumit olivat äärettömän henkilökohtaisia ja niiden jakaminen oli aina osoitus luottamuksesta ja arvostuksesta toista ihmistä kohtaan. Hetket niiden äärellä myös määrittelivät vahvasti sitä, miten graffitikulttuurin perinteitä sekä arvoja siirrettiin tuleville sukupolville. Nykyaikaiset digitaaliset tekniikat toivat eri kulttuurien dokumentointiin yhä monipuolisempia mahdollisuuksia. Ne myös muokkasivat sitä, miten hahmotamme, taltioimme sekä siirrämme eteenpäin meille merkityksellisiä muistoja, näin tapahtui laajalti myös graffitikulttuurin kohdalla. Ottamatta kantaa siihen, kuinka merkityksetön ja ohimenevä yhden valokuvan kokeminen älypuhelimen ruudulta usealle meistä on, voidaan yleistää, että jotain valokuvan merkityksestä on menetetty.

Turkulainen 11 Linjaa-kollektiivi tuo Space 81 tilaan kokonaisuuden, joka tarjoaa katsojalleen subjektiivisen, mutta samaan aikaan henkilökohtaisen mahdollisuuden kiinnittyä Turkulaisen graffitikulttuurin, teollisen historian sekä katoavan kaupunkikuvan dokumentaatioon. Näennäisen sattumanvarainen kokonaisuus yhdistää sekä analogisen että digitaalisen dokumentaation haastaen katsojan pohtimaan näiden suhdetta sekä ristiriitaa. Kokemuksen keskiössä ovat galleriatilassa koettu hetki, galleriassa käydyt keskustelut sekä valokuvien katsojalleen tuottamat tunteet.

Ti-Pe Klo 13-18
La-Su Klo 12-16

Space 81, Stålarminkatu 15, Turku

Tervetuloa!